Řízení hmotnosti na základě testu DNA

NEMŮŽETE ZHUBNOUT ČI UDRŽET OPTIMÁLNÍ TĚLESNOU KONDICI ? VAŠE GENY ZNAJÍ DŮVOD .

Geny rozhodují o řadě charakteristik - barvě vlasů, výšce, tělesné konstituci, atd. Nedávné výzkumy však poukázaly také na úzký vztah mezi DNA a způsobem, jakým naše tělo reaguje na výživu a různé typy tělesné aktivity.

Klinické výzkumy prokázaly, že:

nízkofrekvenční tréning je vhodný jen pro určitou skupinu osob, zatímco u jiné se míjí účinkem

jiná skupina osob redukuje hmotnost primárně vysokofrekvenčním pohybem, zatímco nízkofrekvenční je bez účinku

jsou skupiny osob, které špatně metabolují sacharidy nebo tuky nebo jsou vyvážení.

To vše jsou odpovědi na otázku, proč redukce hmotnosti neběží očekávaným tempem, což vede často ke ztrátě motivace, vytčených cílů a ukončení redukce hmotnosti.

ŘEŠENÍ

Program na snížení hmotnosti na základě Vaší DNA a Vašeho individuálního životního stylu - holistický přístup

Podílelo se : 75 univerzit, 100 různých oborů ( věděčtí pracovníci, odborníci na výživu, sportovní instuktoři,...), 1100 patentů

Veškeré informace o Programu obdržíte v Poradně pro veřejnost nebo individuální konzultaci.